Núvols d’etiquetes, una nova forma de classificar.

Ordenar continguts i classificar-los bé: un problema realment difícil de resoldre. En l’ordenació d’informació cada persona aplica el seu propi criteri i utilitza uns termes determinats per anomenar els seus continguts, és realment difícil que ens posem d’acord. Amb l’intent d’aportar una nova via per resoldre aquest problema, a Internet cada cop són més habituals… Continueu llegint Núvols d’etiquetes, una nova forma de classificar.