4 apunts de llegir sobre el web 2.0

El web 2.0 millora l’eficàcia professional, només cal trencar barreres -d’ús, de vergonya…- cal fer servir Internet amb normalitat. Cal aprofitar els recursos d’Internet, la tecnologia és valuosa quan altera la vida, permet que algú millori la seva esperança de vida i sobrevisqui. No ens trobem ara en aquest cas?

Una gent que cal vigilar d’aprop

Dissabte vam tenir una conversa amb un natiu digital, és la primera vegada que parlem amb algú que viu plenament la Xarxa i té una perspectiva força interessant de tot això que anomenem 2.0.