4 apunts de llegir sobre el web 2.0

El web 2.0 millora l’eficàcia professional, només cal trencar barreres -d’ús, de vergonya…- cal fer servir Internet amb normalitat. Cal aprofitar els recursos d’Internet, la tecnologia és valuosa quan altera la vida, permet que algú millori la seva esperança de vida i sobrevisqui. No ens trobem ara en aquest cas?