9 lliçons per a convertir-se en un participant actiu de la Xarxa i 1 llibre

S’escriu molt a Internet i sobre Internet. Un dels temes més recurrents és Internet i empresa, i és que a primer cop d’ull el web 2.0 crea un dinàmica de relació que no és gaire acceptada per les corporacions, però en canvi genera una sèrie de relacions molt interessants per a la faceta professional de… Continue reading 9 lliçons per a convertir-se en un participant actiu de la Xarxa i 1 llibre

Aplicacions portables: l’oficina a la butxaca.

Us imagineu la seguretat de sortir de l’oficina a fer una presentació i portar en un llapis USB l’arxiu de la presentació i tot el programa sencer i autònom per a veure-la? No dependríem de si allà on anem tenen instal·lat i configurat el programari adequat, i ens pot estalviar de prendre tot el nostre… Continue reading Aplicacions portables: l’oficina a la butxaca.

El programari lliure a la nostra empresa.

La major part dels programes d’ordinador que fem servir per treballar i descansar, pertanyen al grup anomenat “programari priopietari“. Això vol dir el que ja sabem: que els hem de fer servir pagant una llicència, que és il·legal fer-ne còpies per a altres usuaris i, sobretot, que el codi que s’ha fet servir per a… Continue reading El programari lliure a la nostra empresa.

Blocs, la nova font d’informació professional.

Quan busquem informació de caire professional a Internet acostumem a visitar els llocs web d’empreses o institucions. Però actualment, i cada vegada més, la major part dels recursos més sucosos es troben publicats en blocs. En els tres minuts que estàs invertint en llegir aquest article, hauran nascut més de 250 nous blocs a Internet.… Continue reading Blocs, la nova font d’informació professional.