Arxiu d'etiquetes: projecció a internet

Contra la lectura en diagonal

Es diu sovint que la gent llegim poc a la Xarxa, que ens cansem de seguida i que només fem lectures en diagonal. En canvi, ara per ara, la majoria de comunicacions es generen a través del text, especialment en els webs d’empresa.

De fet, a Internet i en qualsevol altre mitjà, les persones només acostumem a llegir allò que ens interessa. Llegir suposa un esforç i per tant hi busquem una compensació ràpida.

Ja fa unes setmanes vam fer una presentació per guionar una trobada de treball sobre redacció de continguts web. La presentació recull una sèrie de pautes bàsiques per enfocar la redacció d’un web corporatiu i defensa una idea ben simple: “Si vols que el visitant del teu web no marxi fugint, deixa de parlar de tu! Escolta’l i demostra-li que el comprens.”

Xerrades per compartir i per aprendre

A Enraona ens preocupa molt la difusió de les TIC, especialment a les empreses.  És marca de la casa i per això de tant en tant participem en alguna xerrada per mirar de compartir la nostra visió sobre alguns temes de Xarxa i empresa. Internet és un espai immens, que creix i evoluciona d’una forma galopant. A més va trenant molts àmbits de coneixement:

Internet és tecnologia, programació, visualització de la informació, gràfica, màrqueting, psicologia de la comunicació, mètrica, llenguatge i comunicació, sociologia…  i mil coses més. Per això és absolutament normal que des de les empreses Internet es vegi com un mitjà complex, i que quan volen aproximar-se a la Xarxa, s’acumulin una sèrie de dubtes. Quan preparem una xerrada intentem participar en l’aproximació de l’empresa a Internet i:

 • Oferir una visió oberta, clara i rigorosa del tema que ens ocupa.
 • Acotar els punts d’atenció en els quals és interessant invertir esforços per conèixer la Xarxa.
 • Facilitar una interpretació personal per a cada participant, perquè cadascú coneix la seva pròpia realitat i té unes necessitats concretes.
 • Promoure una prudència efectiva, abocada a protegir allò que cal protegir i a esborrar falsos fantasmes.
 • Contagiar entusiasme per un mitjà excel·lent per establir uns vincles professionals molt valuosos.

Per a nosaltres és realment interessant participar en la difusió de la societat del coneixement, ens ajuda a aprendre, a ordenar idees, a contrastar-les i a compartir-les. Per això ens agrada tant fer xerrades i sempre que trobem l’oportunitat per preparar-ne alguna la tirarem endavant. Us deixem aquí l’enllaç a la presentació en diapositives de dues xerrades que ja hem fet. Una en la qual revisem els factors que cal tenir en compte alhora de desenvolupar un web d’empresa i l’altra sobre la identitat corporativa a Internet.

La projecció corporativa a Internet te l’has de treballar tu.

La projecció corporativa a Internet no es pot externalitzar, si més no al 100%. La Xarxa es nodreix d’entrades i comentaris als blogs, participacions en xarxes socials, de contribuir en la generació de contingut de qualitat: de les accions d’una sèrie de persones que treballen juntes, aprenen juntes i gràcies a la seva activitat professional tenen continguts i dades per compartir i contrastar.

A Enraona quan tenim l’ocasió d’iniciar un pla d’acompanyament perquè una empresa entri a participar activament a Internet se’ns presenta un gran problema: els hem de fer treballar!

Nosaltres podem guiar-los en el procés de comprendre la dinàmica relacional a Internet, ajudar-los a triar els recursos on hi abocaran les seves energies i podem planificar un sistema que mesuri i avaluï l’efectivitat de les seves accions. Però no podrem mai mantenir actius el seu blog, ni cap dels serveis i grups als quals vulgui pertànyer.

Què podem fer des d’Enraona?

Crear un pla d’acompanyament perquè una empresa conegui i integri una certa actitud de Xarxa en la seva activitat diària. Podem:

 • Reconèixer les oportunitats que ofereix Internet a cada empresa i definir uns objectius de treball possibles i útils.
 • Identificar i potenciar els valors i les actituds efectives de les persones que formaran l’equip intern de desenvolupament a la Xarxa.
 • Formar l’equip en recursos, tècniques i actitud de Xarxa.
 • Definir un pla d’expansió corporativa a Internet, establir un itinerari de serveis i de recursos que faran possible la presència activa de l’empresa.
 • Formular una certa sistemàtica, per incorporar en la dinàmica de treball les accions de Xarxa.
 • Establir un sistema d’avaluació i de mesura.
 • Mesurar-ne periòdicament els resultats.

Què s’haurà de fer des de l’empresa:

 • Llegir blogs.
 • Escriure comentaris als blogs.
 • Tenir un blog corporatiu actiu.
 • Participar en les xarxes socials.
 • Obrir i compartir l’experiència, els coneixements, els dubtes, els neguits, les alegries…
 • Mantenir una relació personal, clara, amable, positiva i única amb tothom amb qui es generi algun tipus de comunicació de Xarxa.
 • Gaudir del potencial d’Internet a l’hora de connectar idees i projectes.